Spun Silk Yarn - Tongxiang Heshan Weiye Textile Co., Ltd.(SPO)spun silk yarn

The Current Position:Home Spun Silk Yarn

Spun Silk Yarn

  • Nm 60/2 Spun Silk Yarn For weaving

  • Nm60/2 Spun Silk Yarn For weaving

  • 120Nm/2 spun silk yarn for bosky

  • 100% Spun silk yarn 140NM/2 For Weaving

  • Dyed yarn 100% silk yarn

  • Spun Silk/Viscose Blend Yarn 120NM/2 Wholesale

  • NM210/2 Mulberry Spun Silk Yarn Wholesale

  • Spun Silk Yarn

  • 1 / 1 , 8 In All